Blog, Phong Thuỷ

Giải nghĩa về việc thổ sinh kim trong ngũ hành phong thuỷ

Trong ngũ hành tương sinh, hành thổ và hành kim có mối quan hệ tương sinh, bài viết này chúng ta cùng tìm hiểu kỹ về mối quan hệ này. Và ứng dụng trong kiến trúc và đời sống.

Như Thổ sinh Kim là hai yếu tố hỗ trợ lẫn nhau, mang đến không gian nội thất phù hợp. Những năng lượng thúc đẩy hài hòa giúp cuộc sống thăng hoa, sự nghiệp phát triển. Kim loại hình thành trong đất, còn đất là điều kiện để tạo ra nguồn kim loại. Thổ thúc đẩy hình thành Kim, người mệnh Kim sẽ phù hợp với các yếu tố Thổ.

Nguồn tham khảo: https://kientrucsuvietnam.vn/tho-sinh-kim/